PE dringt aan op zonnepanelen

ERMELO - ,,Geen dure maar een duurzame school.'' Het Natuur- en MilieuPlatform Ermelo vroeg hier aandacht voor in de commissie Samenleving en Maatschappij. Inspreker Katwinkel riep het college op die afspraken vervolgens in een raadsvoorstel op te nemen. ,,Zodat we weten wat we hebben afgesproken.''

Progressief Ermelo, gesteund door VVD en ChristenUnie onderschreven de zienswijze van NMP Ermelo. Ook deze fracties drongen er bij het college op aan er voor te zorgen dat nieuwbouw voor RKPWA duurzaam en energie neutraal zal worden uitgevoerd. Alex Kleijnen (PE) zei de de ambitie van het college voor duurzaamheid te missen in het voorstel. ,,Er is geld voor beschikbaar in het klimaatuitvoeringsplan. Die kans moeten we grijpen. Ik daag het college uit.'' Hij vroeg ook aandacht voor groen. ,,Er is nu te veel steen. Ook moet er een betere verkeersafwikkeling komen.''

Bewoners betrekken

Folkje Spoelstra  (CU) vroeg duidelijkheid waar het groen zou komen. Ook zij maakte zich zorgen om het verkeer in de dichtbevolkte wijk. ,,En hoe worden de buurtbewoners betrokken bij de nieuwbouw nu de school op een andere plek van het plein komt?'' Cor Louwerse (CDA) wilde van de wethouder horen waarom niet voor de locatie Driesprong was gekozen? ,,En waarom combineren we niet direct de nieuwbouw met de Sterrenschool? Dat scheelt in kosten.'' Ook VVD achtte dit efficiënter. ,,Waarom niet in een keer?'', vroeg Daniëlle Terpstra.

Geschiedenis

Wethouder Laurens Klappe schetste de lange geschiedenis van het Pretoriusplein. ,,Al eerder hebben we nieuwbouw onderzocht voor alle drie scholen op het Pretoriusplein. Dat is toen stopgezet omdat er een scherpe daling te zien was in het aantal leerlingen. Op termijn zouden er te veel scholen zijn in Ermelo. Met toekomstige nieuwbouw houden we rekening met leerlingenprognoses en bouwen we kleiner. We hebben de locaties serieus afgewogen: Calluna, Dillenburg, Speulder, ook al omdat er in noord geen school is. Omdat 't Trefpunt er kwam was dit een goed argument om een locatie in noord te overwegen. Maar daar waren de plannen niet concreet genoeg en zou het jaren duren voor nieuwbouw kon worden gerealiseerd. De school kan daar niet op wachten en is toe aan vervanging. Wat betreft de Driesprong is dat geen ideale locatie. Juist op tijdstippen dat de school uitgaat is er sprake van veel verkeer en grote vrachtwagens. Het college ziet geen bezwaren op het Pretoriusplein. Nu de Vlinderboom wordt opgeheven, zullen de leerlingen deels naar Arendshorst gaan en deels naar de RKPWA. Dan kunnen twee scholen worden gesloopt. De Sterrenschool kan met 50 leerlingen voor 3 jaar vooruit. Als er 1 leerling minder was geweest, was ook die school opgeheven. De school verwacht in de toekomst groei maar daar kunnen we nog niet op vooruitlopen. Wel bestaat de mogelijkheid om aan te haken bij RKPWA. Wijkvoorzieningen achten wij niet nodig. Men kan altijd ruimtes huren in de school. Wat verkeer betreft denken we aan eenrichtingverkeer en stroken voor het halen en brengen. Ook willen we graag wat groen en een stukje bos op het plein planten.''

Vanzelfsprekend

Wat betreft de uitdrukkelijke vraag van de commissie naar duurzaamheid, stelde Klappe dit als college zo vanzelfsprekend te vinden dat het het niet nodig was dit apart te vermelden. ,,Maar als u dat wenst zullen we het nog nadrukkelijker benoemen.'' Folkje Spoelstra wilde nog wel weten hoeveel geld Ermelo gaat stoppen in duurzaamheid van de nieuwbouw. ,,En hoe gaat u de buurt betrekken?'' Alex Kleijnen herhaalde nogmaals die duurzaamheid toch graag zwart op wit zien. ,,U vindt het vanzelfsprekend, maar we willen het in het raadsvoorstel zien. Ik ga zeker steun zoeken bij de andere fracties voor zonnepanelen.''

Groei/krimp

Op de vraag van Mariëlle Kuijpers (BBE) over hoe Ermelo denkt om te gaan met groei/krimp, antwoordde wethouder Klappe dat Ermelo geen meters bij de scholen gaat bouwen. ,,Ook niet als de school wat groeit. Per jaar krijgen we in Ermelo 30/40 leerlingen minder. Als een school wat groeit, kijken we in de omgeving naar andere scholen die ruimte over hebben.'' En wat betreft verkeersafwikkeling wil het college een veilige oplossing creëren samen met de school en in samenspraak met de buurt. ,,Het bestemmingsplan laat een school toe op die locatie, maar het maakt natuurlijk uit of er een of twee verdiepingen komen. De school heeft aangegeven klimaatneutraal te willen bouwen.'' Voor Kleijnen was dat nog niet voldoende. ,,We willen zonnepanelen. U moet die kans benutten.'' ChristenUnie ondersteunde die oproep. ,,Wanneer krijgen we het te lezen dat dit gebeurt?'' Wethouder Klappe zegde de commissie toe met plannen en tekeningen terug te komen naar de raad. ,,Zeker wanneer we extra geld nodig hebben voor om energie neutraal te kunnen bouwen. Die een miljoen is zonder sloop. Ik denk dat wij misschien nog voor de zomer met tekeningen komen maar zeker vrij snel naar de zomer.''

Duidelijk werd dat het onderwerp een bespreekstuk wordt voor de raad.